Ruch naukowy, jakkolwiek z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie
najskuteczniejszym jej bodźcem - Józef Rivoli, pierwszy redaktor "Przeglądu Leśniczego" (1876).
W numerze 5/2016 m.in.:

 • W. Kusiak: Regionalna Narada Leśników Gdańskich
 • Rozmowa z prof. L. Tomiałojciem, dr inż. P. Tyszko-Chmielowcem i C. Sierpińskim
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w obronie bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej
 • W. Kusiak: Perspektywy leśnego kształcenia zawodowego
 • Marian Flis: Trofeistyka polska i nowe rekordowe trofea
 • A. W. Kusiak: Uroczystość przekazania stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin
 • W. Kusiak: Pożegnanie nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Włodzimierza Kowala
 • Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków zrywkowych
 • K. Jankowski, R. Gamrat: XIX studyjny wyjazd przyrodników z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • J. Kubiak: We wrześniu Wisła stanie się areną zmagań wirtuozów pilarki
 • I Ogólnopolska Olimpiada „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
 • II Mistrzostwa Polski Operatorów Forwarderów
 • Wydarzenia
 • Dąb Józef z Podkarpacia „Drzewem Roku 2016!”
 • Eko-aleja. Wystartowała kampania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
 • E. Marszałek: Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach Podkarpacia
 • Lasy Państwowe – przedsiębiorcy leśni. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Wspólnej. Warszawa, 29.06.2016
 • Co słychać w Puszczy Noteckiej?
 • A. W. Kusiak: Regionalne Dni Lasu, jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Rzepin i jubileuszu 60-lecia Technikum Leśnego w Starościnie