Ruch naukowy, jakkolwiek z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie
najskuteczniejszym jej bodźcem - Józef Rivoli, pierwszy redaktor "Przeglądu Leśniczego" (1876).
W numerze 3/2016 m.in.:

 • Przegląd Leśniczy: leśnictwo to las i ludzie (fotoreportaż)
 • Zmiana składu Państwowej Rady Ochrony Środowiska
 • W. Kusiak: Jaka jest przyszłość średniego szkolnictwa leśnego?
 • Rozmowa z W. Szychowiakiem – Naczelnikiem Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Poznaniu
 • R. Kapuściński: Wizerunek Lasów Państwowych
 • W. Kusiak: Kasztan Ojca Jana Góry
 • J. Ungurian: VIII Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych
 • E. Marszałek: W Mielcu przypomnieli sylwetkę Profesora Władysława Szafera
 • R. Poznański: Uwagi do oceny dwóch strategii rozwoju lasu w tworzeniu Narodowego Programu Leśnego
 • J. Krawczyk: Leśnicy inwentaryzują
 • W. Kusiak: Wieś odwraca się od leśników
 • J. Tarnowski: Pilscy seniorzy odwiedzili nadleśnictwa Sarbia i Tuczno
 • Wydarzenia
 • W. Moliński: Z dziejów „Solidarności” opolskich leśników
 • K. Skowron, B. Rosenbauer: Wioska ogrzewana odpadami z drewna
 • M. Zapart: Pałac myśliwski w Mojej Woli
 • Związkowcy wręczyli kolejne stypendia
 • W. Kusiak: Powrót do rezerwatów przyrody – konferencja w Karpaczu
 • W. Grus: Historia i dalsze możliwości ochrony przyrody w lasach
 • A. Czerniak, J. Bańkowski: „Koncepcja zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa Świdnica” – operat turystyczny.