Ruch naukowy, jakkolwiek z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie
najskuteczniejszym jej bodźcem - Józef Rivoli, pierwszy redaktor "Przeglądu Leśniczego" (1876).

Foto miesiąca

Baza jest, a gdzie nadbudowa?

Cele

Intencją… zespoł‚u redakcyjnego jest tworzenie pł‚aszczyzny dla bież…cej wymiany doś›wiadczeń„ wynikających z praktyki a dorobkiem nauk leś›nych. Staramy się™ to czynią‡ poprzez dostarczanie Czytelnikowi bieżą…cej informacji, komentarzy, diagnoz na temat spraw z jakim borykają się ludzie zawodowo zwią…zani z leś›nictwem. Prezentujemy nowinki techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz słuźymy informacją o targach, gieł‚dach, sympozjach, szkoleniach, zjazdach itp. W "Przeglądzie" pojawiają… się™ także informacje o ważniejszych wydarzeniach, recenzje, felietony, opinie, fotoreportaże.

W pracy kierujemy się myślą przewodnią… wypowiedzianą… przez J. Rivolego, że "...ruch naukowy, jakkolwiek formalnie z praktyką lźycia w odległ‚ej tylko styczności bę™dą…cy, pomimo to był‚ zawsze i będzie najskuteczniejszym jej bodźcem".

Adresaci:
"Przeglą…d Leś›niczy" adresowany jest do leś›ników, drzewiarzy i myś›liwych. Do pracowników LP, zakł‚adów usł‚ug leś›nych, biur urządzania lasu, parkółw narodowych, parkółw krajobrazowych, naukowców z wydziałów leś›nych, studentów leś›nictwa oraz nauczycieli i uczniów ś›rednich szkół‚ leś›nych.

«Wrzesień 2018»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
«Wrzesień 2018»
Dziś są imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji
Czy tryb powołania w Lasach Państwowych powinno zastąpić się umową o pracę?
Tak
Nie
Nie mam zdania