Przeglad LesniczyCele

       Intencją zespołu redakcyjnego jest tworzenie płaszczyzny dla bieżącej wymiany doświadczeń wynikających z praktyki a dorobkiem nauk leśnych. Staramy się to czynić poprzez dostarczanie Czytelnikowi bieżącej informacji, komentarzy, diagnoz na temat spraw z jakim borykają się ludzie zawodowo związani z leśnictwem. Prezentujemy nowinki techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz służymy informacją o targach, giełdach, sympozjach, szkoleniach, zjazdach itp. W "Przeglądzie" pojawiają się także informacje o ważniejszych wydarzeniach, recenzje, felietony, opinie, fotoreportaże.

       W pracy kierujemy się myślą przewodnią wypowiedzianą przez J. Rivolego, że "...ruch naukowy, jakkolwiek formalnie z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie najskuteczniejszym jej bodźcem".

Adresaci:
       "Przegląd Leśniczy" adresowany jest do leśników, drzewiarzy i myśliwych. Do pracowników LP, zakładów usług leśnych, biur urządzania lasu, parków narodowych, parków krajobrazowych, naukowców z wydziałów leśnych, studentów leśnictwa oraz nauczycieli i uczniów średnich szkół leśnych.

      Powrót


[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]