Przeglad LesniczyAdres redakcji:

Przegląd Leśniczy
Poznań
ul. Wojska Polskiego 71 c
tel.: (061) 848-7800, fax: (061) 848-7146
e-mail: redakcja@przegladlesniczy.com.pl

Adres korespondencyjny:
Przegląd Leśniczy, 60-959 Poznań 2, skr. poczt. 8

      Powrót[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]