Przeglad LesniczyRedakcja

Zespół redakcyjny: Jan Chudobiecki, Anna Kusiak, Władysław Kusiak (red. naczelny), Andrzej Łabędzki, Tadeusz Mizera, Tomasz Najgrakowski, Krzysztof Malinowski, Andrzej Węgiel

Rada: prof. dr hab. Władysław Chałupka, dr inż. Józef Grodecki, inż. Paweł Kałużyński, prof. dr hab.Jerzy Modrzyński, dr inż. Andrzej Sokołowski


      Powrót[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]