Przeglad Lesniczypoznańskość dodajemy gratis...

Zapraszamy do prenumeraty "Przeglądu Leśniczego" na rok 2010

Drodzy Czytelnicy!

     Miesięcznik nasz swoim rodowodem sięga 1876 roku, kiedy to w Kórniku pod Poznaniem, Józef Rivoli wydał po raz pierwszy numer czasopisma pod tytułem "Przegląd Leśniczy". W owym czasie było to jedyne pismo leśne ukazujące się w Wielkim Księstwie Poznańskim, Królestwie i Galicji. Jest to drugi tytuł, po warszawskim "Sylwanie", o tak starym rodowodzie. W XX wieku ukazywał się z różną częstotliwością i przerwami. Wielokrotnie upadał i powstawał. Po II wojnie światowej był wydawany do roku 1949, by w latach stalinowskich znowu przestać się ukazywać. Reaktywowany został w maju 1991 roku i już ponad 13 lat towarzyszy leśnikom w ich pracy.

     "Przegląd" przeżył już osiem zmian na stanowiskach dyrektorów generalnych Lasów Państwowych i wszystkich ówczesnych redaktorów naczelnych pism leśnych. Był i jest świadkiem oraz recenzentem zmian zachodzących w lasach III Rzeczypospolitej. Zalicza się to tzw. pism higienicznych, stąd nie wszystko zawsze podoba się wszystkim.

A to Polska właśnie...

     "Przegląd Leśniczy" jest związany z poznańskim Wydziałem Leśnym, Technologii Drewna, Instytutem Dendrologii w Kórniku. Służy w celu popularyzowania osiągnięć nauki i dzielenia się doświadczeniami praktyki leśnej.
Z dalekosiężnych inicjatyw naszego pisma wymienić należy, m.in.
  • coroczne wybory "Leśnika Roku" oraz "Instytucji szczególnie zasłużonej na rzecz leśnictwa".
  • przeprowadzenie wielkiego konkursu na najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku;
  • zorganizowanie, Forum Dyrektorów Lasów Państwowych z udziałem dyr. J. Dawidziuka oraz R. Dzialuka, J. Smykały, A. Rodziewicza, K. Bałazego i K. Tomaszewskiego;
  • zorganizowanie spotkania dyrektorów średnich szkół leśnych z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, w dniu 4.07.2002 r.;
  • przeprowadzenie, wspólnie z CUI Pulsar, pierwszego wirtualnego czat'u z udziałem dyrektora generalnego LP - dr inż. Janusza Dawidziuka, w dniu 20.12.2001 r.;
  • organizowanie, od 1999 r., w ramach Targów "Eko-Las" w Tucholi Piłkarskiego Turnieju Nadleśnictw o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
  • przeprowadzenie konkursu na najstarszą siedzibę Leśnictwa i Nadleśnictwa Lasów Państwowych.

     Także w roku przyszłym pomysłów nam nie zabraknie.
"Przegląd Leśniczy" to forum do prezentowania różnych opinii, w celu wyrabiania u Czytelników własnego zdania, a poznańskość dodajemy gratis...

Redakcja


Zamówienia prosimy przesyłać na adres:
  1. listownie: Przegląd Leśniczy, skr. poczt. 8, 60-959 Poznań
  2. faxownie: 0-61/848 7146
  3. mailownie: redakcja@przegladlesniczy.com.pl
Cena miesięcznika: 7 zł/egz. (84 zł/rok), stawka VAT - 0%

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto:
III Oddz. PKO w Poznaniu
33 1020 4027 0000 1102 0041 7857Adres redakcji:
Przegląd Leśniczy
Poznań
ul. Wojska Polskiego 71 c
tel: (061) 848 7800, fax: (061) 848 7146, kom. 606 626 431
e-mail:redakcja@przegladlesniczy.com.pl      Powrót[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]