Przeglad LesniczyRuch naukowy, jakkolwiek z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie najskuteczniejszym jej bodźcem

- Józef Rivoli, pierwszy redaktor "Przeglądu Leśniczego" (1876).


Nasz rodowód

       Miesięcznik nasz swoim rodowodem sięga 1876 roku, kiedy to w Kórniku pod Poznaniem, Józef Rivoli wydał po raz pierwszy numer czasopisma pod tytułem "Przegląd Leśniczy". W owym czasie było to jedyne pismo leśne ukazujące się w Wielkim Księstwie Poznańskim, Królestwie i Galicji. Jest to drugi tytuł, po warszawskim "Sylwanie", o tak starym rodowodzie. W XX wieku ukazywał się z różną częstotliwością i przerwami. Wielokrotnie upadał i powstawał. Po II wojnie światowej był wydawany do roku 1949, by w latach stalinowskich znowu przestać się ukazywać. Reaktywowany został w maju 1991 roku i już od blisko 20 lat towarzyszy leśnikom w ich pracy.

      Powrót


[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]